"Czym byłoby życie uczniów Jezusa, gdyby On zakończył swoją działalność i nauczanie bez epilogu, bez męki, śmierci i zmartwychwstania? "
Życie jest darem i jak wszystkie dary stwarza w otrzymującym go odpowiedzialność za ten dar. Co to znaczy być odpowiedzialnym za dar życia?

1. Bóg uczynił nas wolnymi, by dar życia przyjąć, nadać mu sens, zinterpretować go jako wartość, nawet odrzucić go.

2. Jesteśmy ludźmi otrzymanymi w darze, kochanymi od zawsze. Jestem kochani zanim zaistnieliśmy. Możemy tej miłości być pewni!

3. Nic tak jak miłość i świadomość bycia kochanym nie stwarza odpowiedzialności.

4. Nieodpowiedzialnością jest chłód i obojętność na swe życie, niewdzięczność i uskarżanie się na rodziców, na drugich, na los, na Boga z powodu rzekomo otrzymanej zbyt małej miłości, nieuniknionych nieszczęść lub ograniczeń własnej historii.
Odpowiedzialność to odpowiedź na dar życia i cieszenie się z tego, co otrzymałem!

5. Ofiarowanie siebie Bogu jest odpowiedzią na Jego pierwszą miłość, jest znakiem wdzięczności wobec tej miłości.

6. Człowiek nigdy nie przestaje być odpowiedzialny za dar życia nawet w negatywnych przypadkach, bo życie zawsze jest darem i czeka na jego odpowiedź.

7. Kiedy życie wydaje się być banałem, tylko człowiek może postanowić dać mu sens ratując je przed banalnością.

8. Człowiek nie jest odpowiedzialny za to, co wydarzyło się w jego życiu, za konsekwencje zranień od innych ludzi, wydarzeń bolesnych, ale jest ODPOWIEDZIALNY ZA POSTAWĘ JAKĄ PRZYJMUJE TERAZ WOBEC PRZESZŁOŚCI I JEJ SKUTKÓW!

9. Człowiek jest odpowiedzialny:
a) za to co czyni, by uświadomić sobie co się stało i odważnie uznać, że to wydarzenie jest częścią jego życia i tajemnicą ,nie usuwając niczego,

b) za to co czyni, by nauczyć się nie gratyfikować i trzymać pod kontrolą wszelkie braki spójności albo próbować pokonać osobistą niedojrzałość,

c) za ogólną postawę wobec wydarzenia z przeszłości: może się użalać albo uczynić z niego skarb.

10. Podstawowe pytanie człowieka wobec przeszłości to nie „dlaczego” ale „jak”.
„CO ZROBIĆ BY TO WYDARZENIE NABRAŁO SENSU W MOIM ŻYCIU? W JAKI SPOSÓB ODZYSKAĆ TO WYDARZENIE BY STAŁO SIĘ ZNACZĄCE, BY BYŁO CZĘŚCIĄ HISTORII ZBAWIENIA? CO ZROBIĆ BY DAWNA RANA NIE UTRUDNIAŁA ALBO WRĘCZ UNIEMOŻLIWIAŁA RELACJI Z KIMŚ INNYM?

11. Człowiek nigdy nie jest tak wolny i odpowiedzialny jak wówczas, gdy bierze starannie w swoje ręce własną historię, aby napełnić ją sensem również tam, gdzie była go pozbawiona, aby przywrócić miłość tam, gdzie była nienawiść, nadając własnej egzystencji nowy kierunek.

12. Człowiek jest na tyle wolny, by zmienić znaczenie tego, co przeżył, by zmienić ducha, w jakim to niegdyś odczytywał, by zmienić kierunek, by odkryć jakąś obecność ponad nieobecnością!


Pomimo wszystko...
Choć droga kamieniami usłana...
Trwaj ! Nie załamuj kolana.
Brnij ! Dalej niezłomnie do przodu...
Zachowaj w sercu ciepło,
Uchroni cię w dniach chłodu
I pomoże przeżyć nawet piekło.
Choć nadzieja często zawodzi...
Nie pozbywaj się jej ! Niech nie odchodzi...
Bez niej, nieraz już byś się poddał,
Więc kolejnej życia próby nie zdał.
Służy wiernie przy twoim boku,
Kiedy troski dorównują ci kroku.
Choć czasem opadają ręce...
A dusza grzęźnie w udręce.
Patrz uważnie ! Nie zamykaj oczu przed szczęściem.
Ważne jest, że jesteś...teraz...istniejesz,
Któż to wie...czy jutro będziesz ?
Wszystko przeminie, twój czas też nadejdzie...Daj sobie szansę...pozytywną myślą się rozwinąć...

,,Kochać i tracić, pragnąć i żałować, 
Padać boleśnie i znów się podnosić, Krzyczeć tęsknocie "precz" i błagać "prowadź" Oto jest życie: nic, a jakże dosyć...".

,,Każdy człowiek umiera. Ale nie każdy żyje naprawdę".
Darmowe strony internetowe dla każdego